A nemzeti parlamentek nélkül nem lehet Európa jövőjéről gondolkodni

EPP-HungarianPress

Trócsányi László sajtóközleménye

Az Európai Parlament plenáris ülése elfogadta az Európai Unió jövőjéről szóló konferenciával kapcsolatos álláspontját. Trócsányi László, fideszes EP-képviselő az állásfoglalás vitája kapcsán kiemelte, hogy egyetért a reformfolyamat időzítésével, mert a krízisek sorát követően Európának, az európai államoknak ellenállóbbá és hatékonyabbá kell válniuk a válságok kezelése terén. Hozzátette, a nemzeti parlamenteket nem lehet kihagyni a közös gondolkodásból.

Határozatában az Európai Parlament megállapította, hogy a járványhelyzet után az Európai Unió reformja időszerűbb, mint valaha, így az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsa minél hamarabb meg kell, hogy kezdje a Konferencia kereteivel kapcsolatos egyeztetéseket.

Trócsányi László, fideszes EP-képviselő, az Alkotmányügyi Bizottság (AFCO) tagja az állásfoglalás vitája kapcsán kijelentette, hogy egyetért azzal az állásponttal, miszerint a reformfolyamat időszerű. „A 2007-2008-as gazdasági válságtól kezdődően a 2010-es évek gyakorlatilag a különböző krízisek sorozatát jelentették – a gazdasági, pénzügyi, migrációs válságokét, a terrorista támadások elszaporodását valamint a jelenlegi járványhelyzetét.” Véleménye szerint: „Európának, az európai államoknak ellenállóbbá és hatékonyabbá kell válniuk a válságok kezelése terén.” Hozzátette: „Olyan problémák megoldásán kell dolgozni, amelyek az európai nemzetek és az európai polgárok javát szolgálják. Éppen ezért nem szabad hagyni, hogy az ideológiai tartalmú „ever closer union” elve kösse le az Európa jövőjéről való gondolkodást.”

A megvitatandó témák kapcsán a néppárti képviselő kifejtette, hogy az európai államoknak „versenyképessé kell válniuk a világpiacon és biztonságot kell nyújtaniuk polgáraiknak. Választ kell találniuk a társadalmaik elöregedéséből fakadó demográfiai kihívásra. Nemet kell mondaniuk az európai kultúra értékeit tagadó tömeges migrációra. Újra kell indítaniuk gazdaságaikat, amiben együttműködésre vannak ítélve.” A néppárti képviselő ezért megállapította, hogy „olyan Unióra van tehát szükségünk, amely ebben nyújt segítséget az európai nemzeteknek.”

Trócsányi László a reformfolyamat szervezési és szervezeti kérdései kapcsán leszögezte, hogy a „Konferencia jó keretet biztosít a viták lefolytatásához, de eredményes csak akkor lehet, ha senki sem sajátítja ki magának.” Hangsúlyozta: „A vélemények szabad ütköztetése megköveteli, hogy a nemzeti parlamentek is részt vehessenek ebben a gondolkodásban. A nemzeti parlamentek egyfelől a népszuverenitás hordozói, másfelől az európai szerződések urai, így nélkülük nem remélhető sikeres európai jövőkép felvázolása!” – zárta hozzászólását a képviselő.

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság elképzelése szerint az Európa jövőjéről szóló konferencia már ősszel megindulhat, ehhez azonban az Európai Unió Tanácsának egyetértésére lesz szükség.

Brüsszel, 2020. június 18.

További cikkek